RDP remote enable – poort 3389 terug openen

> psexec downloaden
> start powershell als administrator
> psexec \\<ip-adress> netsh advfirewall firewall add rule name= "Open Port 3389" dir=ins action=allow protocol=TCP localport=3389

Geplaatst in Ongecategoriseerd.