Cloud services:

Een klassieke server staat historisch bij u ter plaatse gecolloqueerd.  IT op heden is misschien niet meer hetgeen het 10 jaar geleden was.  Klaar om op de nieuwe trein te springen, waar back-ups uw zorg niet meer zijn, locatie en hardware-investeringen niet meer om de 5 jaar plaatsvinden?  Tijd om eens eens een stapje verder te denken... ?

Wireless:

Draadloos is meer dan een laptop en een verbinding met uw netwerk.  Van zodra het aantal connecties groter wordt, er grote afstanden moeten overbrugd worden bij point-to-point toepassingen, er een ticketsysteem aanwezig moet zijn, roaming van belang is ... dan komt het standaard materiaal al gauw in de problemen.  Tijd om naar iets degelijkers uit te kijken...

Website:

De digitale aanwezigheid op het web is op heden onontbeerlijk als eerste contact met de buitenwereld.  Tijd om uit te zien voor een website die de andere kant een eerste impressie van uw bedrijf geeft.

Services:

Dewelke oplossing u nu ook geïmplementeerd heeft.  U wilt zich focussen op uw core-business los van IT-problemen die u alleen maar tijd en energie kosten.  Een telefoontje, een schermovername ... snel de problemen van de baan en verder met die zaken waar het echt om draait...

Software:

Iedereen heeft op vandaag wel her en der één of andere software.  Maar is die software wel in orde met de licentievoorwaarden die door de fabrikant vooropgesteld zijn?  Een onafhankelijke audit of iemand die uw tussenpersoon is om een antwoord te bieden op een software assessment, het kan u heel wat geld besparen ...

coming up...